Regulamin

Organizator
Organizatorem imprezy GOLF ARCHI CUP 2020 jest M-Active Sp. z o.o.

Termin i miejsce imprezy GOLF ARCHI CUP 2020
18-19 września 2020 Rosa Private Golf Club, Konopiska k/Częstochowy

Program imprezy – szkic:

18 września – piątek

09:00-09:30
Przyjazdy uczestników na pole golfowe

09:00
EXPO / rejestracja uczestników Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

09:30
DR – uderzenia rozgrzewkowe

10:15
Odprawa uczestników turnieju

10:30 Wyjście na I rundę Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

Na bieżąco po schodzeniu z rundy, uczestnikom będzie serwowany ciepły posiłek.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, podczas edycji imprezy w 2020 r. nie odbędzie się wieczorna część towarzyska. Nie będą też realizowane wieczorne ani poranne transfery – kwestie transportowe będą leżały w gestii uczestników wydarzenia.

19 września – sobota

09:00
DR – uderzenia rozgrzewkowe

09:30
II runda Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

Konkursy golfowe dla uczestników Golf Archi Cup będą realizowane na poszczególnych dołkach.

Na bieżąco po schodzeniu z rundy, uczestnikom będzie serwowany ciepły posiłek.

19:00
Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie imprezy

Zgłoszenia

tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.golfarchicup.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

• W imprezie mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura.
• Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry w golfa.
• Istnieje możliwość udziału w Mistrzostwach Polski Architektów w Golfie lub Turnieju Zielonej Karty.
• Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy  zalecają  wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata startowa

Opłata startowa dla każdego uczestnika Mistrzostw wynosi 150 PLN, uczestnika Turnieju Zielonej Karty wynosi 100 PLN.

Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty przyjmowana będzie w kasie Rosa Private Golf Club w dniu zawodów.

Opłata startowa zawiera

• uczestnictwo w Mistrzostwach/Turnieju Zielonej Karty oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego zawartego w programie imprezy
• pełne wyżywienie w ramach programu

Opłata nie zawiera

• ubezpieczenia od NNW

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski oraz Turniej Zielonej Karty przeprowadzone zostaną przeprowadzone według poniżej załączonych regulaminów dotyczących części sportowej imprezy.

Biuro, sędzia i kierownictwo zawodów

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Osoby towarzyszące

Istnieje możliwość obecności na imprezie osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 300 PLN w celu pokrycia kosztów wyżywienia podczas trwania imprezy.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. objętych niniejszym regulaminem.

Regulamin części sportowej

„XI Mistrzostwa Polski Architektów w Golfie” 2020

18-19 września 2020 r.

REGULAMIN XI MISTRZOSTW POLSKI ARCHITEKTÓW W GOLFIE

Uprawnieni do gry

Zawodnicy ze statusem amatora. W klasyfikacji netto zawodnicy posiadający aktywną kartę handicapową.

Zgłoszenia zawodników do turnieju

a) Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
b) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy na danym polu.

Rejestracja / zamknięcie i ogłoszenie listy startowej

Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień I nastąpi w dniu 17 września po godz. 10.00.

Opłata

Opłata startowa – 150 PLN dla uczestników Mistrzostw Polski Architektów w Golfie

Format turnieju / TEES / Klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 x 18) w formacie Stroke play brutto oraz Stableford z ¾ HCP .

a) Tee – mężczyźni – z żółtych, kobiety – czerwone / ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.

c) Dogrywka – przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto decydować będzie dogrywka w formacie „sudden death” na dołkach 18, 1, 2, 3, itd. O miejscach 2,3 decydować będzie lepszy wynik brutto (Kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków i ostatnie 6 dołków. W kategorii netto w przypadku remisu o kolejności decyduje lepszy wynik netto, kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków.

Nagrody


1. Mistrz Polski Architektów
2. I – vice Mistrz Polski Architektów
3. II – vice Mistrz Polski Architektów

Kategoria netto
1 . I miejsce netto
2. II miejsce netto
3. III miejsce netto

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.

REGULAMIN TURNIEJU ZIELONEJ KARTY

Zgłoszenia zawodników do turnieju

c) Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
d) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 90 graczy na danym polu.

Rejestracja / zamknięcie i ogłoszenie listy startowej

a) Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień I nastąpi w dniu 17 września po godz. 10.00.

Opłata

Opłata startowa – 100 pln dla uczestników Turnieju Zielonej Karty

Format turnieju / TEES / Klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach ( 2 x 9 ) w formacie Stableford z ¾ HCP .

b) Tee – mężczyźni – z żółtych, kobiety – czerwone / ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.

d) Dogrywka – przypadku remisu o pierwszym miejscu decydować będzie lepszy wynik netto – kolejno ostatnia 9, ostatnie 6 dołków

Nagrody

Kategoria netto
1 . I miejsce netto
2. II miejsce netto
3. III miejsce netto

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.