Regulamin

Organizator

Organizatorem imprezy GOLF ARCHI CUP 2021 jest M-Active Sp. z o.o.

Termin i miejsce imprezy GOLF ARCHI CUP 2021
17-18 września 2021 Rosa Private Golf Club, Konopiska k/Częstochowy

Program imprezy – szkic:

17 września – piątek

09:00-09:30
Przyjazdy uczestników na pole golfowe

09:00
EXPO / rejestracja uczestników Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

09:30
DR – uderzenia rozgrzewkowe

10:00
Rejestracja uczestników Akademii Golfa

10:15
Odprawa uczestników turnieju

10:30
Wyjście na I rundę Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

11:00
rozpoczęcie Akademii Golfa – sesja I

14:30
Akademia Golfa – sesja II

17:00
Akademia Golfa – sesja III

19:00
Oficjalny koktajl imprezy

20:00
Wieczór golfowych konkursów

18 września – sobota

09:00
DR – uderzenia rozgrzewkowe

09:30
II runda Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty
Konkursy golfowe dla uczestników Golf Archi Cup będą realizowane na poszczególnych dołkach.

11:00
Akademia Golfa – sesja IV

15:00
Akademia Golfa – sesja V

17:30
konkursy golfowe dla uczestników Akademii

18:30
kolacja

19:30
ceremonia wręczenia nagród i zakończenie imprezy

Zgłoszenia

tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.golfarchicup.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

• W imprezie mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura.
• Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry w golfa.
• Istnieje możliwość udziału w Mistrzostwach Polski Architektów w Golfie lub Turnieju Zielonej Karty.
• Na Akademię Golfa zapraszamy wszystkich architektów którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym sportem.
• Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy  zalecają  wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata startowa

Opłata startowa dla każdego uczestnika Mistrzostw wynosi 200 PLN, uczestnika Turnieju Zielonej Karty wynosi 150 PLN, dla każdego uczestnika Akademii opłata startowa to 100 PLN.

Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty przyjmowana będzie w kasie Rosa Private Golf Club w dniu zawodów.

Uczestników Akademii Golfa prosimy o opłacenie udziału przelewem na poniżej podane konto podając w tytule: „GOLF ARCHI CUP 2021-AKADEMIA GOLFA” oraz swoje imię i nazwisko.

M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-614 Poznań
62 1090 1463 0000 0001 1106 0229

Termin dokonania opłaty startowej podany jest w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Akademii Golfa. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia zgłoszenia.

Opłata startowa zawiera

• uczestnictwo w Mistrzostwach/Turnieju Zielonej Karty/Akademii Golfa oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego zawartego w programie imprezy
• pełne wyżywienie w ramach programu

Opłata nie zawiera

• ubezpieczenia od NNW

Rezygnacja z udziału w Akademii Golfa

W przypadku rezygnacji ze startu w Akademii Golfa do 10 dni przez imprezą istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie, opłata przepada.

Sposób  przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski oraz Turniej Zielonej Karty przeprowadzone zostaną przeprowadzone według poniżej załączonych regulaminów dotyczących części sportowej imprezy.

Biuro, sędzia i kierownictwo zawodów

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Osoby towarzyszące

Ze względu na brak wiedzy odnośnie obostrzeń epidemiologicznych panujących w czasie odbywania się imprezy, organizatorzy postanowili, że ewentualne zapisy osób towarzyszących odbędą się bliżej terminu wydarzenia. W momencie otwarcia zapisów w maju 2021, przyjmowanie osób towarzyszących na czas Golf Archi Cup 2021 jest zawieszone.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. objętych niniejszym regulaminem.

REGULAMIN CZĘŚCI SPORTOWEJ – XII MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW W GOLFIE

DATA TURNIEJU

17-18.09.2021

UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU

Zawodnicy ze statusem amatora.
W klasyfikacji netto i brutto zawodnicy posiadający aktywną kartę HCP.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy na danym polu.

REJESTRACJA / ZAMKNIĘCIE I OGŁOSZENIE LISTY STARTOWEJ

Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień pierwszy nastąpi w dniu 16 września 2021 r.

OPŁATA

Opłata startowa – 200 PLN dla uczestników turnieju w recepcji

FORMAT TURNIEJU / TEES / REMISY

Turniej rozegrany będzie na 36 dołkach (2×18) w formacie Strokeplay brutto i Stableford netto z pełnego
HCP.
Tee: mężczyźni – żółte kobiety – czerwone /ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.
W kategorii brutto w przypadku remisu o pierwszym miejscu będzie decydować dogrywka
w formacie „sudden death” na dołkach 18, 1, 2, 3, itd. O miejscach 2,3 decydować będzie lepszy wynik
brutto – kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków i ostatnie 6 dołków.
W kategorii netto w przypadku remisu o kolejności decyduje lepszy wynik netto, kolejno: druga runda,
ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W klasyfikacji turniejowej mogą wziąć udział tylko osoby mające aktywną kartę HCP.
Nagradzane są miejsca I-III

SENIOR STABLEFORD NETTO
SENIOR STROKE PLAY BRUTTO
KOBIETY STABLEFORD NETTO
KOBIETY STROKE PLAY BRUTTO
MĘŻCZYŹNI STABLEFORD NETTO
MĘŻCZYŹNI STROKE PLAY BRUTTO

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione.
Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.

REGULAMIN CZĘŚCI SPORTOWEJ – TURNIEJ ZIELONEJ KARTY

DATA TURNIEJU

17-18.09.2021

UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU

Zawodnicy ze statusem amatora .
W klasyfikacji netto zawodnicy posiadający „Zieloną Kartę” a nie posiadający karty HCP.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
W turnieju może wziąć udział maksymalnie 90 graczy na danym polu.

REJESTRACJA / ZAMKNIĘCIE I OGŁOSZENIE LISTY STARTOWEJ

Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień I nastąpi w dniu 16 września 2021 r.

OPŁATA

Opłata startowa – 150 PLN dla uczestników turnieju w recepcji

FORMAT TURNIEJU / TEES / KLASYFIKACJE

Turniej rozgrany będzie na 18 dołkach (2×9) w formacie Stableford z pełnego HCP .
Tee: mężczyźni – żółte kobiety – czerwone / ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.
Dogrywka: w przypadku remisu o pierwszym miejscu decydować będzie lepszy wynik netto – kolejno:
ostatnia 9, ostatnie 6 dołków

KLASYFIKACJE I NAGRODY

TURNIEJ ZIELONEJ KARTY – Miejsca I-III (stableford netto)

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione.
Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.