Rejestracja

W celu zgłoszenia się na imprezę prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. Każde zgłoszenie będzie poparte kontaktem ze strony organizatora imprezy.

Przejdź do formularza

Opłata startowa dla każdego uczestnika Mistrzostw wynosi 150 PLN, uczestnika Turnieju Zielonej Karty wynosi 100 PLN.

Regulamin imprezy golfowej

Organizator
Organizatorem imprezy GOLF ARCHI CUP 2020 jest M-Active Sp. z o.o.

Termin i miejsce imprezy GOLF ARCHI CUP 2020
18-19 września 2020 Rosa Private Golf Club, Konopiska k/Częstochowy

Program imprezy – szkic:

18 września – piątek

09:00-09:30
Przyjazdy uczestników na pole golfowe

09:00
EXPO / rejestracja uczestników Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

09:30
DR – uderzenia rozgrzewkowe

10:15
Odprawa uczestników turnieju

10:30 Wyjście na I rundę Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

Na bieżąco po schodzeniu z rundy, uczestnikom będzie serwowany ciepły posiłek.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, podczas edycji imprezy w 2020 r. nie odbędzie się wieczorna część towarzyska. Nie będą też realizowane wieczorne ani poranne transfery – kwestie transportowe będą leżały w gestii uczestników wydarzenia.

19 września – sobota

09:00
DR – uderzenia rozgrzewkowe

09:30
II runda Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty

Konkursy golfowe dla uczestników Golf Archi Cup będą realizowane na poszczególnych dołkach.

Na bieżąco po schodzeniu z rundy, uczestnikom będzie serwowany ciepły posiłek.

19:00
Ceremonia wręczenia nagród i zakończenie imprezy

Zgłoszenia

tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.golfarchicup.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

• W imprezie mogą wziąć udział tylko amatorzy, dyplomowani i czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura.
• Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry w golfa.
• Istnieje możliwość udziału w Mistrzostwach Polski Architektów w Golfie lub Turnieju Zielonej Karty.
• Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
• Organizatorzy  zalecają  wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata startowa

Opłata startowa dla każdego uczestnika Mistrzostw wynosi 150 PLN, uczestnika Turnieju Zielonej Karty wynosi 100 PLN.

Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty przyjmowana będzie w kasie Rosa Private Golf Club w dniu zawodów.

Opłata startowa zawiera

• uczestnictwo w Mistrzostwach/Turnieju Zielonej Karty oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego zawartego w programie imprezy
• pełne wyżywienie w ramach programu

Opłata nie zawiera

• ubezpieczenia od NNW

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski oraz Turniej Zielonej Karty przeprowadzone zostaną przeprowadzone według poniżej załączonych regulaminów dotyczących części sportowej imprezy.

Biuro, sędzia i kierownictwo zawodów

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Osoby towarzyszące

Istnieje możliwość obecności na imprezie osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 300 PLN w celu pokrycia kosztów wyżywienia podczas trwania imprezy.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nie objętych niniejszym regulaminem. objętych niniejszym regulaminem.

Regulamin części sportowej

„XI Mistrzostwa Polski Architektów w Golfie” 2020

18-19 września 2020 r.

REGULAMIN XI MISTRZOSTW POLSKI ARCHITEKTÓW W GOLFIE

Uprawnieni do gry

Zawodnicy ze statusem amatora. W klasyfikacji netto zawodnicy posiadający aktywną kartę handicapową.

Zgłoszenia zawodników do turnieju

a) Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
b) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy na danym polu.

Rejestracja / zamknięcie i ogłoszenie listy startowej

Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień I nastąpi w dniu 17 września po godz. 10.00.

Opłata

Opłata startowa – 150 PLN dla uczestników Mistrzostw Polski Architektów w Golfie

Format turnieju / TEES / Klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 x 18) w formacie Stroke play brutto oraz Stableford z ¾ HCP .

a) Tee – mężczyźni – z żółtych, kobiety – czerwone / ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.

c) Dogrywka – przypadku remisu o pierwszym miejscu w kategorii brutto decydować będzie dogrywka w formacie „sudden death” na dołkach 18, 1, 2, 3, itd. O miejscach 2,3 decydować będzie lepszy wynik brutto (Kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków i ostatnie 6 dołków. W kategorii netto w przypadku remisu o kolejności decyduje lepszy wynik netto, kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków.

Nagrody


1. Mistrz Polski Architektów
2. I – vice Mistrz Polski Architektów
3. II – vice Mistrz Polski Architektów

Kategoria netto
1 . I miejsce netto
2. II miejsce netto
3. III miejsce netto

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.

REGULAMIN TURNIEJU ZIELONEJ KARTY

Zgłoszenia zawodników do turnieju

c) Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
d) W turnieju może wziąć udział maksymalnie 90 graczy na danym polu.

Rejestracja / zamknięcie i ogłoszenie listy startowej

a) Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień I nastąpi w dniu 17 września po godz. 10.00.

Opłata

Opłata startowa – 100 pln dla uczestników Turnieju Zielonej Karty

Format turnieju / TEES / Klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach ( 2 x 9 ) w formacie Stableford z ¾ HCP .

b) Tee – mężczyźni – z żółtych, kobiety – czerwone / ze zmianami długości dołków dozwolonymi przez EGA.

d) Dogrywka – przypadku remisu o pierwszym miejscu decydować będzie lepszy wynik netto – kolejno ostatnia 9, ostatnie 6 dołków

Nagrody

Kategoria netto
1 . I miejsce netto
2. II miejsce netto
3. III miejsce netto

Używanie sprzętu elektronicznego

Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery) jest zabronione. Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.

Formularz rejestracyjny

Przed zaakceptowaniem zgłoszenia uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura.

*pola wymagane