Regulamin

XV MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW W GOLFIE, TURNIEJ ZIELONEJ KARTY I AKADEMIA GOLFA – GOLF ARCHI CUP 2024

Brzeźno, 6-7 września 2024

Organizator

Organizatorem imprezy GOLF ARCHI CUP 2024 jest M-Active Sp. z o.o.

Termin i miejsce imprezy GOLF ARCHI CUP 2024

6-7 września 2024 Gradi Golf Club – Brzeźno 1, 55-110 Prusice, Brzeźno k.Wrocławia

Program zawodów – szkic

6 września – piątek

09:00 EXPO / rejestracja uczestników Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty
09:30 DR – uderzenia rozgrzewkowe
10:00 EXPO / rejestracja uczestników Akademii Golfa
10:15 odprawa uczestników turnieju
10:30 wyjście na I rundę Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty
11:00 rozpoczęcie Akademii Golfa – sesja I
14:30 Akademia Golfa – sesja II
17:00 Akademia Golfa – sesja III
19:00 oficjalny koktajl imprezy – kolacja i wieczór towarzyski

7 września – sobota

09:00 DR – uderzenia rozgrzewkowe
09:30 II runda Mistrzostw / Turnieju Zielonej Karty
konkursy golfowe dla uczestników Golf Archi Cup będą realizowane na poszczególnych dołkach.
11:00 Akademia Golfa – sesja IV
15:00 Akademia Golfa – sesja V
17:30 konkursy golfowe dla uczestników Akademii
18:30 kolacja
19:30 ceremonia wręczenia nagród i zakończenie wydarzenia

Zgłoszenia

tylko za pośrednictwem formularza na stronie www.golfarchicup.pl
Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na listę uczestników – potwierdzeniem przyjęcia jest zwrotny mail od Organizatora informujący o przyjęciu na listę uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na listę startujących decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

 • W imprezie mogą wziąć udział tylko dyplomowani i czynni zawodowo architekci (lub członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP), którzy nie mają jakiegokolwiek zawodowego kontaktu z tą dyscypliną sportu. Przed zaakceptowaniem zgłoszenia uczestnika, organizator pozostawia sobie prawo do weryfikacji numeru dyplomu ukończenia studiów na kierunku Architektura.
 • W Mistrzostwach Polski Architektów w Golfie prawo startu mają wyłącznie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Każdy uczestnik zawodów akceptując regulamin, jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry w golfa.
 • Istnieje możliwość udziału w Mistrzostwach Polski Architektów w Golfie, Turnieju Zielonej Karty lub Akademii Golfa.
 • Na Akademię Golfa zapraszamy wszystkich architektów którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym sportem.
 • UWAGA – Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w Akademii Golfa można brać udział maksymalnie 5 razy.
 • Każdy uczestnik imprezy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy  zalecają  wykupienie ubezpieczenia od NNW.

Opłata startowa

Opłata startowa dla każdego uczestnika Mistrzostw wynosi 380 PLN, uczestnika Turnieju Zielonej Karty wynosi 240 PLN, dla każdego uczestnika Akademii opłata startowa to 150 PLN.

Opłata startowa dla uczestników Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty przyjmowana będzie w kasie Gradi Golf Club w dniu zawodów.

Uczestników Akademii Golfa prosimy o opłacenie udziału przelewem na poniżej podane konto podając w tytule: „GOLF ARCHI CUP 2024-AKADEMIA GOLFA” oraz swoje imię i nazwisko.

Dane do wpłat dla uczestników Akademii Golfa:
M-Active Sp. z o.o.
ul. Wenedów 11
61-614 Poznań
62 1090 1463 0000 0001 1106 0229
Termin dokonania opłaty startowej podany jest w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Akademii Golfa. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia zgłoszenia.

Opłata startowa zawiera

 • uczestnictwo w Mistrzostwach/Turnieju Zielonej Karty/Akademii Golfa oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego zawartego w programie imprezy
 • wyżywienie w ramach programu

Opłata nie zawiera

• ubezpieczenia od NNW

Rezygnacja z udziału w Akademii Golfa

W przypadku rezygnacji z udziału do 10 dni przez imprezą istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie, opłata przepada.

Nie przewidujemy możliwości wskazania innego uczestnika w miejsce osoby rezygnującej z udziału w imprezie – na zwolnione miejsce przyjmujemy osobę, która w danym momencie znajduje się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody rangi Mistrzostw Polski oraz Turniej Zielonej Karty przeprowadzone zostaną przeprowadzone według poniżej załączonych regulaminów dotyczących części sportowej imprezy.

Nagrody

 • puchary i dyplomy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii Mistrzostw

Biuro, sędzia i kierownictwo zawodów

Przez cały czas trwania imprezy, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele organizatorów. Za prawidłowy przebieg Mistrzostw i Turnieju Zielonej Karty odpowiedzialny będzie sędzia, który będzie rozstrzygać ewentualne kwestie sporne.

Osoby towarzyszące

Opłata za obecność osoby towarzyszącej wynosi 550 PLN (koszt cateringu podczas trwania imprezy) i należy uiścić ją w gotówce podczas rejestracji w biurze zawodów imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Postanowienia ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo decydowania o wszystkich elementach związanych z przeprowadzaną imprezą nieobjętych niniejszym regulaminem.

Regulamin części sportowej

DATA TURNIEJU

06-07.09.2024

UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU

 • Zawodnicy ze statusem amatora.
 • W klasyfikacji netto i brutto zawodnicy posiadający aktywną kartę HCP.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU

 • Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
 • W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 graczy na danym polu.

REJESTRACJA / ZAMKNIĘCIE I OGŁOSZENIE LISTY STARTOWEJ

Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień pierwszy nastąpi w
dniu 5 września 2024 r.

OPŁATA

Opłata startowa – 380 PLN dla uczestników Mistrzostw Polski Architektów w Golfie
uiszczane na miejscu lub przelewem na konto bankowe Gradi Golf Club

FORMAT TURNIEJU / TEES / REMISY

 • Turniej rozegrany będzie na 36 dołkach (2×18) w formacie Strokeplay brutto i
  Stableford netto z pełnego HCP.
 • Tee: mężczyźni – żółte kobiety – czerwone /ze zmianami długości dołków
  dozwolonymi przez EGA.
 • W kategorii brutto w przypadku remisu o pierwszym miejscu będzie decydować
  dogrywka w formacie „sudden death” na dołkach 18, 1, 2, 3, itd. O miejscach 2,3 decydować
  będzie lepszy wynik brutto – kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków i ostatnie 6
  dołków.
 • W kategorii netto w przypadku remisu o kolejności decyduje lepszy wynik netto,
  kolejno: druga runda, ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków.

ROZDZIELNOŚĆ MIEJSC BRUTTO ORAZ NETTO

Osoba zajmująca miejsce w klasyfikacji brutto nie bierze udziału w klasyfikacji netto.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

W klasyfikacji turniejowej mogą wziąć udział tylko osoby mające aktywną kartę HCP.
Nagradzane są miejsca I-III. Klasyfikacja senior odpowiada odpowiedniej kategorii wg zasad
PZG.

 • SENIOR STABLEFORD NETTO
 • SENIOR STROKE PLAY BRUTTO
 • KOBIETY STABLEFORD NETTO
 • KOBIETY STROKE PLAY BRUTTO
 • MĘŻCZYŹNI STABLEFORD NETTO
 • MĘŻCZYŹNI STROKE PLAY BRUTTO

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

 • Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery)
  jest zabronione.
 • Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
 • Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.

REGULAMIN CZĘŚCI SPORTOWEJ – TURNIEJ ZIELONEJ KARTY

DATA TURNIEJU

06-07.09.2024

UPRAWNIENI DO GRY W TURNIEJU

 • Zawodnicy ze statusem amatora.
 • W klasyfikacji netto zawodnicy posiadający „Zieloną Kartę” a nie posiadający karty
  HCP.

ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU

 • Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.golfarchicup.pl
 • W turnieju może wziąć udział maksymalnie 90 graczy na danym polu.

REJESTRACJA / ZAMKNIĘCIE I OGŁOSZENIE LISTY STARTOWEJ

Zamknięcie listy zgłoszeń i ogłoszenie listy startowej na dzień I nastąpi w dniu 5
września 2024 r.

OPŁATA

Opłata startowa – 240 PLN dla uczestników Turnieju Zielonej Karty uiszczane na
miejscu lub przelewem na konto bankowe Gradi Golf Club

FORMAT TURNIEJU / TEES / KLASYFIKACJE

 • Turniej rozgrany będzie na 18 dołkach (2×9) w formacie Stableford z pełnego HCP .
 • Tee: mężczyźni – żółte kobiety – czerwone / ze zmianami długości dołków
  dozwolonymi przez EGA.
 • Dogrywka: w przypadku remisu o pierwszym miejscu decydować będzie lepszy wynik
  netto – kolejno: ostatnia 9, ostatnie 6 dołków

KLASYFIKACJE I NAGRODY

TURNIEJ ZIELONEJ KARTY – Miejsca I-III (stableford netto)

UŻYWANIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

 • Używanie sprzętu elektronicznego (m.in. walkie-talkie, telefony komórkowe, pagery)
  jest zabronione.
 • Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń mierzących odległość.
 • Dozwolone jest korzystanie z wózków typu „melex”.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej.