Rejestracja

W celu zgłoszenia się na imprezę prosimy o wypełnienie krótkiego formularza zgłoszeniowego. Każde zgłoszenie będzie poparte kontaktem ze strony organizatora imprezy.

Opłata startowa dla uczestników Golf Archi Cup 2023 wynosi odpowiednio:

Mistrzostwa - 360 PLN

Turniej Zielonej Karty - 220 PLN

Akademia Golfa dla Architektów - 150 PLN

W ramach tej opłaty przysługuje uczestnikowi:

Udział w piątkowym wieczorze towarzyskim

Udział w Mistrzostwach/Turnieju Zielonej Karty/Akademii Golfa dla Architektów
oraz w każdym elemencie programu towarzyszącego

Wyżywienie według programu wydarzenia

Istnieje możliwość obecności na imprezie osób towarzyszących. W takim wypadku organizator będzie prosił o wpłacenie na miejscu 500 PLN w celu pokrycia kosztów cateringu podczas trwania imprezy. Obecność osób towarzyszących należy zgłosić drogą mailową (info@m-active.pl) najpóźniej do 7 dni przed imprezą. UWAGA – obowiązuje kolejność zgłoszeń!Przejdź do formularza

Rejestracja zakończona